Hướng dẫn Kiểm tra số điện thoại Shopee đã đăng ký hay chưa

Cách kiểm tra sim đã tạo shopee hay chưa

Shopee bạn kiểm tra như sau:

Bước 1: Lấy số đt

Bước 2: Vào ứng dụng Shopee trên điện thoại (*không dùng phiên bản máy tính được), bấm Quên?

Bước 3: Nếu báo Account Invalid như hình dưới

Account Invalid -> Lấy số đăng ký được

Nếu báo nhập Capcha để gửi mã -> Bỏ không nhập, nhập là tính phí

Video hướng dẫn

 

 
4 | ★ 167