Hướng dẫn Kiểm tra số điện thoại Shopee đã đăng ký hay chưa

Cách kiểm tra sim đã tạo shopee hay chưa:

– Dùng số điện thoại đăng nhập vào shopee (pass gõ ngẫu nhiên) khi đó shopee sẽ thông báo kết quả trạng thái:

+ Trạng thái: tài khoản bị cấm hoặc sai mật khẩu —> số đã tạo shopee, bỏ qua số đó, hết 5 phút sẽ tự động hoàn lại tiền

+ Trạng thái: Tài khoản chưa đăng ký —> Dùng số này tạo mới shopee

5 | ★ 237