Vui lòng cập nhật email sử dụng để lấy lại mật khẩu khi cần thiết

Hướng dẫn Kiểm tra số điện thoại Shopee đã đăng ký hay chưa

Cách kiểm tra sim đã tạo shopee hay chưa:

Cách cũ (ko sử dụng được)

– Dùng số điện thoại đăng nhập vào shopee (pass gõ ngẫu nhiên) khi đó shopee sẽ thông báo kết quả trạng thái:

+ Trạng thái: tài khoản bị cấm hoặc sai mật khẩu —> số đã tạo shopee, bỏ qua số đó, hết 5 phút sẽ tự động hoàn lại tiền

+ Trạng thái: Tài khoản chưa đăng ký —> Dùng số này tạo mới shopee

5 | ★ 215