23/04/2020

Hiện tại dịch vụ Shopee các bạn nên kiểm tra trước khi lấy code

Kiểm tra số điện thoại đã làm shopee rồi hay chưa bằng cách: dùng số điện thoại đó đăng nhập trước khi tạo, nếu tạo rồi shopee sẽ thông báo cho bạn biết.

Update lại giá một số dịch vụ, giá rẻ hơn

Nhắn tin với Admin
Thông báo tháng 05/2020