Vui lòng cập nhật email sử dụng để lấy lại mật khẩu khi cần thiết

Quy định của Textnow.vn

Textnow.vn có hạn mức nạp tối thiểu mỗi lần là 20.000vnd, nếu thấp hơn sẽ không hỗ trợ xử lý và không hoàn tiền nạp.

Quy định về hoàn tiền:

  • Nếu website không bảo trì trên 50% các dịch vụ hiện có, sẽ không được yêu cầu hoàn tiền.
  • Chấp nhận hoàn tiền với tình trạng bảo trì từ 14 ngày trở lên.
  • Tài khoản còn dưới 100k không yêu cầu hoàn tiền với bất cứ lý do gì.
4 | ★ 323