Đăng nhập để xem lịch sử thuê số
Có thể lấy lại được sim đã lấy trong khoảng thời gian ngắn (từ 15p - 30p), bấm vào biểu tượng lấy lại số, nếu hệ thống báo không lấy lại được thì Sim đã lấy ra khỏi khay số và không lấy lại được nữa
Thông báo