Đăng nhập để xem lịch sử thuê số
Có thể lấy lại được sim đã lấy trong khoảng thời gian ngắn (từ 15p - 30p), bấm vào biểu tượng lấy lại số, nếu hệ thống báo không lấy lại được thì Sim đã lấy ra khỏi khay số và không lấy lại được nữa